0

Годината е 2027. Светът, какъвто го познаваме, се разпада след 15 години икономическа криза и водене на многобройни войни за постепенно намаляващите естествени ресурси . Гордата американска империя е срутена, с напълно разрушена инфраструктура и обезсилена армия. Осакатена от унищожителен EМП удар, Америка е неспособна да се противопостави на разширяващата се окупация от страна на