5

SciFi.bg за трета поредна година ще журира в конкурс на Човешката библиотека. Този път името е „Копнеж за растящо творчество“, а поканени да участват са всички младежи между 6 и 27 години.