15

„Стотимата“ и „Доминион“ се представят пред потенциалните си зрители с нови кадри.