0

Листове от хартия, платки и пластмаса могат да се превърнат в роботи и да намерят редица приложения.