Конкурси за комикс или разказ

Награди от по 300 лева за най-добрия фантастичен комикс и най-добрия фантастичен разказ.

Клуб по фантастика, евристика и прогностика „Аркадий и Борис Стругацки” и Младежки дом гр. Пазарджик обявяват два конкурса – за фантастичен комикс и за фантастичен разказ. Темата и на двата е – ПАРАЛЕЛНИ РЕАЛНОСТИ.

Конкурс за комикс

Комиксът трябва да е пригоден за формат А3 или А4 и да се изпрати както на хартиен, така и на електронен носител, като няма ограничение за обема или техниката му, но е необходимо да има драматургично завършен сюжет. Няма ограничение за възрастта на участниците, конкурсът е явен (вписвате имената си под заглавието на творбата) и всеки участник може да изпрати по един комикс.

Творбите ще се приемат до 20 август 2018 година, а адресът за изпращането на хартиен носител и диск е: 4400 , гр. Пазарджик, Младежки дом, ул. „Екзарх Йосиф“ №6 за Конкурс за фантастичен комикс. За допълнителни въпроси можете да пишете на youth_activities@abv.bg . Приемат се непубликувани на хартия комикси и ненаграждавани в други конкурси. Непубликуваните и в интернет са с предимство.

Комиксът, оценен на първо място, ще получи парична награда на стойност 300 лв. Награденият автор ще бъде обявен на националния конвент Булгакон 2018.

Жури:  Георги Чепилев – Диаскоп комикс, Ивз Андонова, Никола Стоименов, Иван Величков и Инна Церовска.

Конкурс за разказ

Разказът трябва да е до 2000 думи, шрифт Times New Roman 12, във формат .doc, .docx, .rtf или .odt, като участникът вписва имената си под заглавието на творбата. Приемат се непубликувани на хартия разкази и ненаграждавани в други конкурси, като непубликуваните и в интернет ще са с предимство.

Краен срок за участие е 20 август, а адресът за изпращане на творбата (по един разказ на човек) е strugatskykonkurs@gmail.com

Разказът, оценен на първо място, ще получи парична награда на стойност 300 лв. Награденият автор ще бъде обявен на националния конвент Булгакон 2018. Ако се съберат достатъчно на брой качествени произведения, ще бъде издаден хартиен сборник, от който участващите в него автори ще получат по една авторска бройка.

Жури: Юри Илков, Иван Величков, Тервел Пейков, Иван Георгиев, Ивайло Попов, Валентина Топалова, Инна Церовска, Христина Мирчева.

Авторски права, права за собственост и ползване

Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника в конкурса. С акта на самото изпращане на творбите посочените в тях автори се съгласяват Младежки дом – Пазарджик да придобие правото да използва изпратените творби или части от тях свободно и безсрочно с нетърговска цел, без заплащане на компенсационно или каквото и да е друго възнаграждение, като правото включва възпроизвеждане, разпространение и използване по всякакъв начин, с всякакви средства и върху всякакви материални носители, включително за изложби, публикации и реклама на дейността на Младежки дом – Пазарджик.

Статията е на повече от половин година, информацията в нея вече може да не е актуална.
Няма коментари

Вашият коментар

Поддържани BB тагове: [spoiler], [img], [b], [u], [i] и [url]

Вход | Регистрация   |