0

Почти готовият филм „Батгърл“ за 90 милиона долара няма изобщо да види бял свят.