Химн

Антиутопична новела за едно тотално колективизирано общество, чиято цел е незабавното убийство на човешкия дух.

Рейтинг
3.6 / 5
Категории
Жанрове
Години
Държави
Издателства
Автори
ISBN
9789548585217
himn

Химн” е aнтиутопична новела за едно тотално колективизирано общество, чиято цел е незабавното убийство на човешкия дух. Това е първата творба на Ранд, в която тя прави ясно разграничение между социалистическите/колективистични ценности на равенството и братството, и продуктивните/капиталистически ценности на постиженията и индивидуализма. В „Химн” Ранд призовава хората, които приемат колективизма като морална ценност, да осъзнаят пълния смисъл и последици от това, което проповядват и което оправдават. Истински блиц-манифест за всеки, който иска да се разграничи от близката история на България…

  • Брой страници: 72
  • Цена: 8 лв
  • Срещу 10 лева можете да закупите книжното тяло + диск, на който е записана аудио-версия на „Химн”, четена от Татяна Лолова.