Правни бележки

1. Общи положения

1.1. С влизането си в този сайт и неговия форум, вие се съгласявате безусловно с правилата на сайта в пълният им обем, имайки в предвид, че в тях могат да бъдат внесени изменения и след първоначалното ВИ влизане.

1.2. Всички съобщения (теми, мнения във форума, както и коментари по статиите на сайта) на ползвателя се явяват негово лично мнение. Екипът на сайта и форума не носи отговорност за съобщенията на ползвателите, по никакъв начин не се свързва с тях, не гарантира верността на информацията изложена в тези съобщения, и невинаги споделя едно и също мнение с участниците в дискусиите по каквито и да е въпроси.

1.3. Сайта се намира върху хостинг-сървърите на ns1.bg, за което екипът на списанието не може категорично да гарантира гарантираме абсолютна сигурност на достъпа. Възможно е поради проблеми, независещи от екипа на scifi.bg (а именно от хостинг-компанията), сайтът да не е достъпен за определено време.

1.4. Възможно е в следващите бележки да бъдат използвани думите „списанието“ или „списание SCIFI.BG” като назователно за този сайт.

2. Публикации (статии, календар, каталожни записи)

2.1. Общи положения

2.1.1. Всички публикации в този сайт се публикуват с авторските права на списание SCIFI.BG, или други, в случай, че те са изрично упоменати.

2.1.2. Възможно е някои статии в сайта да отразят не съвсем точна информация, за което екипът на списание SCIFI.BG (Българското СайФай Списание) не носи никаква отговорност, нито поема отговорност за последствията от използването на тази информация.

2.1.3. Възможно е в сайта да бъдат намерени преводи (но винаги претърпели нужната промяна) от други, чужди (не-български) сайтове, като авторските права за тези преводи (новополучените текстове) са на списание SCIFI.BG, или на другиго, ако изрично е упоменато в оригиналния текст.

2.2. Препечатване

2.2.1 Препечатването (копирането) на части от текст, или пълен такъв, се разрешава единствено при упоменаване на източника (списание SCIFI.BG), придружено с хипервръзка към оригиналната страница в сайта, като това трябва да стане в началото, края или друго видно място, от което да става ясно, че статията е препечатана или взаимствана от SCIFI.BG.

2.2.2. Всички вътрешни хипервръзки сочещи към други вътрешни за сайта ресурси, следва да бъдат запазени непроменени, с цел гарантирането целостта на статията.

2.2.3. За копиране на мултимедийни елементи, моля вижте т. 3 и частта „Мултимедийни елементи“

2.2.4. Всички препечатани статии следва да бъдат разпространявани под същите правни бележки както и оригинала.

 

3. Мултимедийни елементи

3.1. Логотипите (във всичките им форми) са собственост на списание SCIFI.BG. Забранява се всякакво видоизменяне и комерсиално разпространение без съгласието на авторския екип на списание SCIFI.BG.

3.2. Слоган – „Българското СайФай Списание“ е запазен слоган за списание SCIFI.BG, забранява се замяната му с друго, когато се използва заедно с логото или е в силата си на отличителен знак към списанието.

3.3. Всички видео елементи (с изключение на изрично упоменатите) се използват съгласно правилата за употреба на техните автори или съдържатели. Те не се съхраняват заедно със списанието и същото не носи никаква правна отговорност за тях.

3.4. Всички видео елементи, на които автор е екипът на списание SCIFI.BG, могат да бъдат вмъквани в други сайтове като се запазват оригиналните им права.

3.5. Всички заглавни изображения, и изображенията, поставяни в началото на статия или страница, които са с размери (1000х300, 800х240 пиксела) са собственост на списание SCIFI.BG и използването им е възможно при същите условия както при разпространението на статия (т. 2.2.)

3.6. Всички вмъкнати и не-авторски изображения се разпространяват с оригиналните им лицензи. Екипът на списание SCIFI.BG се е съгласил безусловно с тях и не предявява никакви авторски правомощия върху тях, като и не гарантира абсолютната им наличност.

3.7. Сдобиването с публични мултимедийни елементи може да стане от следния хиперлинк //scifi.bg/downloads/

 

4. Правила за коментиране (коментари под публикации и форум )

4.1. Забрани

4.1.1. Забраняват се нецензурни изрази, сквернословия, обиди, лични нападки (независимо дали са насочени към други ползватели или модератори). Ако вашето съобщение съдържа някое от изброените, то ще бъде изтрито или редактирано, независимо от полезността на съдържанието му. При всеки случай на преднамерено оскърбление незабавно се обърнете към администрацията на форума.

4.1.2. Официалният език на сайта е БЪЛГАРСКИ. Забранява се изписването на заглавията на форумните теми и съобщенията под статиите или във форума на друг език или латиница, с изключение на цитати и извадки от литература по темата. При установено нарушение, темата или коментарът ще бъдат изтривани (редактирани) по усмотрение на модератор/администратор.

4.1.3. Забранява се реклама и спам. За рекламно се счита съобщение, поставено с цел да се привлече внимание към какъвто и да е друг източник, услуга или продукти (в това число и уеб сайтове). Дали в конкретния случай дадено съобщение се явява реклама или не, се решава от администратора или модератора. Ако не сте уверени дали съобщението ви попада под определението реклама, по-добре попитайте администрацията. Същото се отнася и за спама. В противен случай модераторът има право да изтрие или редактира коментара, както и да наложи наказание над акаунта Ви.

4.1.4. Забранено е публичното обсъждане и коментирането на каквито и да било действия на модераторите или администраторите, политиката на модериране или настоящите правила където и да било другаде, извън определеното за това място.

4.1.5. Всеки участник притежава един акаунт във форума. Регистрацията на допълнителни акаунти е забранена. При установяване на мултиакаунтинг администраторът има право да налага забрани по IP адрес или група от адреси.

4.1.6. Забранява се публикуването на няколко последователни съобщения в кратък (до 2 часа) период от време, в една и съща тема, допълващи се едно с друго. Вместо това използвайте бутона “Редактирай“. Съобщенията,несъобразени с тази точка ще бъдат изтривани или редактирани независимо от полезността на информацията.

4.1.7. Забранява се използването на аватари с нецензурно съдържание.

4.2. Mодериране

4.2.1. За реда във форума следят администраторите и назначените сред участниците модератори.

4.2.2. В случай на нарушение на правилата администраторът или модераторът е в правото си да ви лиши от възможността да публикувате съобщения за определен период. Обикновенно за първи случай се отправя предупреждение, за втори – участникът се лишава от право да поставя съобщения за определен от модератора (администратора) срок. Ако това не помогне, достъпът се прекратява за по-дълъг срок, възможно и завинаги, по усмотрение на модератора (администратора). Не забравяйте, че в зависимост от тежестта на провинението, можете да бъдете отстранен за дълъг период от време и без предупреждение.

4.2.3. Всяко изискване на модератора или администратора следва да бъде изпълнявано незабавно. При наличие на възражения по описаните условия и правила ползвателите на сайта са задължени първо да спазят изискванията на модератора (администратора), а след това, ако желаят, да отправят възражението си към администратор.

4.2.4. За действията на модераторите можете да се жалвате пред администратор.

4.3. Препоръки

4.3.1. Създавайте новите теми в съответващите раздели. Ако вашата тема не съответсва с тематиката на форума, в който сте я създали, тя ще бъде преместена в по-подходящ или ще бъде изтрита.

4.3.2. Преди да създадете нова тема, възползвайте се от търсачката. Може дискусията, която искате да породите, вече да съществува.

4.3.3. Съобщения, неносещи смислено съдържание, не се приветстват и обикновенно се изтриват (степента на смисленост на съдържанието се определя от модератора или администратора във всеки конкретен случай).

4.3.4. Не се препоръчва прекомерното използване на цветен, курсив и удебелен текст, както и изписване на съобщенията САМО С ГЛАВНИ БУКВИ. Названието на темата не трябва да съдържа повече от 40% главни букви. Разрешено е неограниченото ползване на курсив, главни букви, удебелен и цветен текст в подписите (не се препоръчва използването на червен цвят).

4.3.6. Ако забележите нарушение от друг потребител, препоръчително е да сигнализирате на модератор или администратор, а не да отправяте лични забележки към нарушителя.

 

5. Уебсайтът

5.1. Уебсайтът и програмното осигурение зад него е изграден с помощта на WordPress, за което екипът на списание SCIFI.BG се е съгласил безусловно с правилата, поставени от wordpress.org

5.2. Лого – виж т. 3.1.

5.3. Темата на сайта е собственост на списание SCIFI.BG и публикуването и в публичното пространство е позволено единствено в случаи след правомерно придобиване на програмния код. Програмният код (html, php, javascript) е защитен под GPL2 (изключение правят библиотеки от трети страни, използвани в темата), а всички мултимедийни файлове (ico, png, jpeg, css) са собственост и достояние единствено на екипа на списанието и не следва да бъдат разпространявани (изключение правят някои фонови изображения, които се разпространяват с условията на първичните носители на авторските им права).

 

6. Лични данни

6.1. За правилното функциониране на този уебсайт, се налага използването на „бисквитки„, без тях е възможно части от функциите на сайта да не работят по начина по който са планирани. Екипът на списание  SCIFI.BG не носи отговорност в случай на повреда или нанесени щети в следствие използването на бисквитките. Екипът ни се опитва да сведе до минимум използването им.

6.1.1 Използване на бисвкитки от сайта на scifi.bg

6.1.1.1. Удостоверяване и вход в системата

6.1.1.2. Страници от кампании, игри и други интерактивни страници.

6.1.2. SCIFI.BG си запазва правото при актуализация на уеб-сайт или други интерактивни приложения да добавя или премахва използването на бисквитки

6.1.3. SCIFI.BG не предоставя информация от бисквитки на трети страни, с изключение на случаи в които това се изисква от органите на реда спрямо Р.Б.

6.1.4. SCIFI.BG не гарантира, че вградени от трети страни в сайта обекти (партньорски, рекламни и д.р.) не използват бисквитки, съгласувани с други правни изисквания.

6.1.5. В случай на несъгласие с правилата на списание SCIFI.BG и правилата за употреба на бисквитките, и спецификата на изградениете сайт и приложения, приканваме към НЕизползването на уеб сайтът, форумът, прилежащите приложения, както и съдържанието от SCIFI.BG

6.2. SCIFI.BG предоставя на потребителите да въведат лични данни по тяхно желание (имена, email адрес, предпочитани заглавия, както и лични мнения под формата на форумни теми и отговори, както и коментари). Потребителите имат пълното право да не използват тази функционалност.

6.3. В сайта се използват системи за анализ на трафика, възможно е тези системи от своя страна да записват части от потребителското държание. Използването им в сайта, е единствено за подобряване на потребителското преживяване, като SCIFI.BG не споделя тази информация с трети страни. Отговорността за запазването на тази информация частна е двустранен обект, от една страна на SCIFI.BG и от друга на Google Inc.

6.4. В сайта се използват системи за предоставяне на рекламно съдържание, възможно е тези системи от своя страна да записват потребителски предпочитания, за които SCIFI.BG не поема отговорност.

6.5. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. В качеството си на информационен сайт, SCIFI.BG уважава правото на защита на анимноста на потребителите си. Използването на сайтът анонимно е напълно възможно, като за целта потребителят трябва да изключи поддръжката на бисквитки на своят уеб браузър, както и да НЕ използва функцията за вход, коментари, както и да участва в интерактивните игри, анкетни карти и формуляри помествани на сайтът на SCIFI.BG (т. 6.1.)

6.6. Заявка за изтриване на профил може да бъде подадена на email spisanie (кльомба) scifi (точка) bg от email адресът с който сте създали своят профил, като екипът на SCIFI.BG няма право да не уважи тази заявка според GDPR EU 2016/679


Редакция 9/21.08.2019