gan bao pic wall

Фантастика от китайския фолклор

В „Издирени и записани чудновати истории“ от ИК Изток-Запад Ган Бао събира разкази за хора-рисове, бели тигри, червени дракони и други чудати същества.

Китай през IV век. Страна на размирици и разделения. От славната империя през 221 г. пр. Хр. (крахът на източната династия Хан) са останали само руини. Голям процент от обществените сгради са опожарени, каналите са затлачени от няколко десетилетия, а мостовете и пътищата са в окаяно състояние. Дори Великата китайска стена се срива поради липса на поддръжка и на много места следва да бъде изградена повторно. Изблици на насилие и противоборства са много често срещани в разделената на две големи зони на влияние територия на Китай – северна (около древната столица Чан`ан) и южна (обширната равнина на Яндзъ, с център на тежестта древния град Нанкин). На фона на цялата тази разруха китайската култура процъфтява.

Живял и творил в този период, Ган Бао е един от най-известните историци, филолози и автори не само в Китай, но и в Западния свят. По това време в китайската художествена проза се появява една нова форма – сяошуо: кратка проза, малко повествование. Сред неговите основни характеристики са тясната връзка с устната традиция, свободното движение в сюжетно и тематично отношение и съвсем краткото изложение. Отличителна особеност на сяошуо е и специалното внимание, отделяно на чудното, странното, свръхестественото. Именно то е описано в „Издирени и записани чудновати истории”. Събраните от Бао творби са един от най-ярките примери за сяошуо. В книгата са подбрани странни и неповторими събития, герои и сюжети, които са се случвали в древността и които, твърди авторът, се случвали и през IV век в Китай. Всяко описано събитие се отличава от другото по своему. И след като ползва редица книги и разпитва всеки, когото е срещнал навсякъде, където е бил, той съставя този сборник c истории, събирайки фрагментите „като откъснати листове с недовършени редове”.

Новото издание на „Издирени и записани чудновати истории” е второ по ред; първото се появява на български език за първи път през 1986 г.

Публикацията не е актуализирана от повече от една година, съдържанието може вече да не е актуално към днешна дата