iven ttt

Рицарски роман с приказни елементи

Излезе „Ивен, рицаря с лъва“ от Кретиен дьо Троа, изд. „Изток-Запад“.

Келтски легенди, рицарски приключения и средновековна фабула се преплитат в новия роман, който „Изток-Запад“ пуснаха на пазара. Думата „нов“ в случая е използвана условно, защото творбата всъщност е написана през ХІІ век от човека, смятан за първия голям френски автор на рицарски романи.

Шестата книга от поредицата със средновековни произведения „Романия“ е „Ивен, Рицаря с лъва“. В изпъстрената с приключения фабула от 70-те години на XII век социалният реализъм на рицарския роман достига своя връх. Смята се, че сюжетът е заимстван от келтската традиция (чиито следи са размити заради основно устното й разпространяване), която по това време прониква все по-често във Франция. Към съдържанието Кретиен дьо Троа е подходил по същия начин, по който изгражда и останалите си романи – примесва чут разказ с други епизоди, за да изгради стройна фабула около една основна идея. На нея са подчинени както митичните и приказните елементи, взети главно от келтски разкази за герои, така и други заемки, най-вече от класическата латинска литература. Освен тях авторът добавя лични находки и редица социални мотиви – отзвук на историческата действителност.

В предговора към настоящото издание Стоян Атанасов, под чиято обща редакция излиза поредицата, пише, че „Ивен, Рицаря с лъва” е най-типичният рицарски роман на Кретиен дьо Троа. В неговата интрига социалният реализъм достига своеобразен връх. В същото време Кретиен вгражда в богатото на приключения повествование редица приказни елементи, заимствани от келтската митология и от християнската символика. От това смесване печели новият жанр – рицарският роман. Героят Ивен олицетворява фигурата на рицаря като защитник на слабите и онеправданите. А личната драма на Ивен, който дълго време бива раздвоен между съпружеските си задължения и изкушенията на странстващото рицарство, показва, че хармонията между брака и приключението е трудна, но възможна.

Сред останалите книги в поредицата са „Роман за Граала“, свързван с името на Робер дьо Борон, „Куртоазни новели-Ле“ на Мари дьо Франс, „Тристан и Изолда“, в която са събрани някои от най-ранните писмени версии на едноименната легенда от втората половина на XII век, дело на различни автори, друг роман на дьо Троа – „Ерек и Енида“, и анонимната творба от началото на XIII век „Търсенето на Светия Граал“.

Публикацията не е актуализирана от повече от една година, съдържанието може вече да не е актуално към днешна дата