mladejki dom pazardjik

Конкурс за фантастичен разказ на Младежки дом „Пазарджик“

Клуб по фантастика, евристика и прогностика„Аркадий и Борис Стругацки” от Пазарджик организира творчески конкурс с награда.

Клуб по фантастика, евристика и прогностика„Аркадий и Борис Стругацки”

 гр. Пазарджик

в партньорство с Младежки дом гр. Пазарджик

Обявява конкурс за фантастичен разказ

Тема: Игра на война

Предпочитаме разказите да са във фантастичния жанр, приключенска или твърда фантастика.

Условия: Разказът трябва да е до 2000 думи, написани на кирилица. Шрифт – Times New Roman, големина – 12, формати .doc .docx .rtf .odt.

Конкурсът е явен, вписвате имената си под заглавието на творбата.

Творбите ще се приемат до 26 август 2019 година на:

Адрес:  strugatskykonkurs@gmail.com

Брой творби:  По един разказ от участник.

Ще приемаме непубликувани на хартия разкази, както и ненаграждавани в други конкурси. С предимство ще са досега непубликуваните в интернет.

Изображение с име: konkurs-razkaz-pazardjik-19

Награда:  Разказът оценен на първо място ще получи парична награда на стойност 300 лв. Награденият автор ще бъде обявен на националния конвент Булгакон 2019.

Ако се съберат достатъчно на брой качествени произведения ще издадем хартиен сборник, от който участващите в него автори ще получат по една авторска бройка.

Жури:  Творбите ще се оценяват от членове на клуба и Младежки дом, както следва:

Клуб „Аркадий и Борис Стругацки”: Юри Илков; Иван Величков; Тервел Пейков; Иван Георгиев

Младежки дом: Валентина Топалова и Инна Церовска

Онлайн медия Diascop: Христина Мирчева

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА

Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника в конкурса. С акта на самото изпращане на творбите посочените в тях автори се съгласяват Младежки дом – Пазарджик да придобие правото да използва  изпратените творби или части от тях  свободно и безсрочно  с нетърговска цел  , без заплащане на компенсационно или каквото и да е друго възнаграждение, като правото включва възпроизвеждане, разпространение и използване по всякакъв начин, с всякакви средства и върху всякакви материални носители, включително за изложби, публикации и реклама на дейността на Младежки дом – Пазарджик.

Публикацията не е актуализирана от повече от една година, съдържанието може вече да не е актуално към днешна дата