ivan-popov-konkurs

Конкурс за фантастичен разказ посветен на Иван Попов

Интегрален клуб по фантастика, евристика и прогностика Иван Ефремов ще награди трите най-добри разказа.

Уважаеми читатели и автори,

Сдружение „Интегрален клуб по фантастика, евристика и прогностика Иван Ефремов“ обявява

КОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ

Конкурсът се посвещава на Иван Попов, който почина през 2019 г. Иван Попов е автор на научна фантастика, предимно в поджанра киберпънк, преводач, есеист, футуролог и един от най-големите фенове на фантастиката у нас. Член на клуб „Иван Ефремов“. През годините той е превел на български език произведения на Станислав Лем, Виктор Пелевин, Андрей Лазарчук, Пьотър Льолик, Брус Стърлинг, Ник Бострьом, Кирил Есков, Ефим Островски, Александър Тюрин, Евгений Лукин, Феликс Кривин, Михаил Успенски. Автор е на статии и есета в сп. „Тема“, а също така и създател на сайтовете „Подкрушие“, „Лаборатория по езиково инженерство“, „КЕФ (Киберпънк, евристика, футурология)“.

Искрено ви желаем успех и с нетърпение очакваме да прочетем разказите ви!

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

 1. Електронна поща на конкурса: Изпращайте вашите разкази на адрес konkurs@sf-sofia.com. Ще се оценяват само разкази, изпратени на този електронен адрес. (Виж също т. 9.)
 2. Срок за изпращане на разказите: 23:59 ч. на 31 март 2020 г.
 3. Тема на конкурса: „Киберпънк, евристика, футурология“. Изпратените разкази трябва да съответстват на поне една от трите области в рамките на посочената тема. Жанровото преливане е допустимо. Журито има право да оцени по-ниско разкази, по отношение на които същото счита, че посоченото съответствие липсва или е трудно установимо.
 4. Език: български; азбука: кирилица. Приемат се и разкази на други езици, но организаторите не гарантират, че могат да осигурят навременен и качествен превод, така че творбата да се състезава наравно с останалите в конкурса. В този смисъл преводът остава задължение на участника.
 5. Максимален обем на разказите: 7500 думи (според брояча на Microsoft Word).
 6. Формат на файла: .doc, .docx, .odt или .rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12.
 7. Брой творби: Допуска се по един разказ от автор.
 8. Допълнителни изисквания: Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в интернет, под формата на аудио и/или видео). Не се допускат разкази, участвали в други конкурси. В конкурса не могат да участват със свои творби членовете на журито, както и всички участващи в организирането и координирането на конкурса.
 9. Съдържание на имейла, изпратен за участие в конкурса:

а)    заглавие на имейла: „За конкурса“;

б)    тяло на имейла (на отделни редове):

– заглавие на разказа;
– трите имена на автора/ите;
– имейл за контакт;
– град или населено място;
– точен адрес;
– телефон.

в)    прикачен файл: той трябва да е в един от одобрените формати (.doc, .docx, .odt или .rtf) и трябва да съдържа единствено заглавието и текста на разказа. Не вписвайте личните си данни в прикачения файл!

 1.   Посочените изисквания (вкл. по отношение на анонимността на разказите) следва да бъдат спазвани от участниците най-малко до датата на оповестяване на резултатите и на отличените разкази.

Разкази, неизпълняващи гореизброените задължителни условия, не се допускат до участие в крайното класиране.

Оценяване на творбите: Конкурсът е анонимен; четенето и оценяването се извършват от шестчленно жури. Членовете на журито ще разполагат единствено със заглавията и текстовете на разказите. Оценяват се литературните и идейните качества на творбите. Класирането се извършва по общи оценки, получени чрез отчитането на индивидуалните оценки на всички членове на журито. По общо съгласие на членовете на журито се допуска отличаване на разкази за поощрение на техните автори извън наградния фонд на конкурса.

Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своите разкази! С изпращането на разказа авторът/ите се съгласява/т да предостави/ят на организатора правата за еднократна публикация на разказа в сборник (електронен или хартиен) или в сп. „Тера фантастика“. Други (допълнителни) публикации на творбите задължително се съгласуват с авторите.

Резултати от конкурса: Заглавията на наградените творби ще бъдат обявени на 28.05.2020 г., когато Иван Попов щеше да навърши 50 години.

Награден фонд: Предвижда се присъждане на три парични награди за отличените от журито разкази, както следва:

– Първа награда – 500 лв.;

– Втора награда – 300 лв.;

– Трета награда – 200 лв.

Допуска се неприсъждане на съответна/и награда/и в случай, че според общата преценка на журито никой от допуснатите до участие в конкурса разкази не е получил достатъчно висока оценка.

Членове на журито:

 1.   Дилян Благов – доц. д-р инж., председател на сдружение „Интегрален клуб по фантастика, евристика и прогностика Иван Ефремов“, редактор в сп. „Тера фантастика“, библиограф.
 2.   Елена Борисова – д-р по нова и съвременна българска литература, преводач, автор на дисертационен труд за българската фантастика, ръководител на проекта „Фантастика и бъдеще“ и едноименния сайт.
 3.   Далия Ал-Халил – д-р по педагогика на обучението по български език и литература, писател, асистент в СУ, носител на награди от конкурси за фантастика.
 4.   Д-р Григор Гачев – писател, преводач, известен блогър, администратор на Уикипедията на българската фантастика.
 5.   Васил Сивов – доц. д-р по икономика, поет, есеист, преводач, изследовател на фантастиката.
 6.   Юрий Илков – почетен председател на клуб „Иван Ефремов“, главен редактор на сп. „Тера фантастика“, изследовател на фантастиката.
Публикацията не е актуализирана от повече от една година, съдържанието може вече да не е актуално към днешна дата