mladejki dom pazardjik

В Пазарджик правят и конкурс за фантастичен комикс

Конкурсът съпътства този за разказ.

Клуб по фантастика, евристика и прогностика „Аркадий и Борис Стругацки” и Младежки дом гр. Пазарджик обявяват Съпътстващ конкурс за фантастичен комикс

Условия:

Тема: Игра на война

Формат: А3 или  А4 и електронен носител

Обем на комикса : без ограничение

Техника: Свободна

Комиксът трябва да има драматургично завършен сюжет.

Конкурсът е явен, вписвате имената си под заглавието на творбата.

Няма ограничение за възрастта на участниците.

Творбите ще се приемат до 26 август 2019 година.

Участниците изпращат творбите си на хартиен носител и диск на адрес: 4400 , гр. Пазарджик, Младежки дом, ул. „Екзарх Йосиф“ №6 за Конкурс за фантастичен комикс

Брой творби:   По един комикс  от участник.

Възрастови групи:

13 до 17 години

Над 18 години

Ще приемаме непубликувани на хартия комикси, както и ненаграждавани в други конкурси. С предимство ще са досега непубликуваните в интернет.

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА

Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника в конкурса. С акта на самото изпращане на творбите посочените в тях автори се съгласяват Младежки дом-Пазарджик да придобие правото да използва изпратените творби или части от тях  свободно и безсрочно  с нетърговска цел , без заплащане на компенсационно или каквото и да е друго възнаграждение, като правото включва възпроизвеждане, разпространение и използване по всякакъв начин, с всякакви средства и върху всякакви материални носители, включително за изложби, публикации и реклама на дейността на Младежки дом-Пазарджик.

Награда:  Във възрастова група от 13 – до 17 г. – парична награда на стойност 150 лв.

Във възрастова група над 18 години – парична награда на стойност 300 лв.

Наградените автори ще бъде обявени на националния конвент Булгакон 2019.

Жури:  Творбите ще се оценяват от член на клуба по фантастика, представител на Младежкия дом и специалисти в областта на комиксите – художници илюстратори и издатели.

Публикацията не е актуализирана от повече от една година, съдържанието може вече да не е актуално към днешна дата